Sverige tappar i hälsoinflytande

1:55 min

Sverige är en av världens största givare av hälsobistånd, men har tappat mycket i politiskt inflytande över vilka medicinska frågor som prioriteras. Det menar ledande experter, som nu hoppas att ett nytt forskningscentrum ska kunna få fler länder att prioritera kvinnors och barns hälsa samt antibiotikaresistens.

Sveriges inflytande har minskat under 2000-talet i styrelserummen där det bestäms var världens hälsobiståndsmiljarder ska satsas. Det anser medicintidskriften The Lancets chefredaktör Richard Horton, Unicef:s medicinska chef Stefan Swartling Peterson och flera tunga internationella professorer inom global hälsa.

Förhoppningen är att de elva miljoner kronor som Gates-stiftelsen gett som grundplåt för det nya svenska institutet för global hälsotransformation, kallat SIGHT och inrymt hos Kungliga Vetenskapsakademien, på sikt återigen ska stärka Sveriges röst internationellt kring vikten av att satsa på barn och kvinnors hälsa.

Ännu har dock inte regeringen skjutit till några statliga pengar.

– Tveklöst var vi mer framträdande, kanske spelade i någon elitdivision på 1970- och 1980-talen. Det har nog tagits över mer och mer av vårt grannland Norge, säger en av grundarna till det nya institutet, professor Göran Tomson vid Karolinska institutet.

Det nya institutet SIGHT har som mål att samordna forskning inom globalhälsoområdet, och skapa tvärvetenskapliga projekt för att finna lösningar på hur världen ska nå FN:s hållbara utvecklingsmål år 2030.

– Jag hoppas att den svenska rösten internationellt kommer att bli starkare just för att man samarbetar inom Sverige kring konkreta hälsofrågor, säger Mariam Claeson.

Hon är sannolikt den mäktigaste svensken inom globalhälsa eftersom hon är chef för ett globalt finansieringsorgan för mödra- och barnavård placerat hos Världsbanken och med samma uppdrag för Bill och Melinda Gates mångmiljardstiftelse.

Sverige är fortfarande en mycket stor biståndsgivare kring global hälsa, men har tappat i politisk makt. Nu när USA:s president Donald Trump drar sig ur klimatavtal och hälsobistånd behövs Sverige, anser Lawrence Gostin, professor i hälsojuridik vid Georgetown University i Washington.

– Jag vill se Sverige leda, särskilt när mitt land nu snabbt drar sig tillbaka med den nya administrationen, säger Lawrence Gostin.