Tv-produktionsbolag saknar kollektivavtal

2:36 min

Hälften av de produktionsbolag som SVT köper tv-program från saknar kollektivavtal, visar Kulturnytts kartläggning. Men SVT tycker inte att bristen på kollektivavtal är ett problem.

Ljudteknikern Martin Lindström har jobbat för de flesta produktionsbolagen i tv-branschen. Han säger att det generellt är svårt att få villkor som motsvarar ett kollektivavtal. Efter åtta år som frilansare har han dock blivit så pass etablerad att han i viss mån kan välja bort de produktioner med sämst arbetsvillkor. Men övertiden är fortfarande ett problem – att aldrig veta när arbetsdagen ska vara slut och därmed inte kunna planera sin fritid.

– I början var det väl mer regel än undantag. 12 timmar var inget konstigt. 16 timmar har jag också jobbat på en och samma dag. Men jag har aldrig fått övertid enligt Teaterförbundet. Alla vet om problemet men det är ingen som har någon direkt lösning. Den lösningen kostar väl pengar, helt enkelt, säger Martin Lindström.

Av de 30 produktionsbolag som SVT köpt flest och störst produktioner av de senaste tre åren saknar 14 kollektivavtal, visar en kartläggning som Kulturnytt gjort.

I höstas genomförde Teaterförbundet en enkät med personer som arbetar med tv-produktion. En tredjedel svarade att de kommer att lämna branschen inom fem år om inte villkoren blir bättre och 80 procent av alla tv-fotografer skrev att de ofta eller ganska ofta arbetar övertid, vardag som helg.

Man kan mycket väl ha villkor som till och med överskrider de som finns i kollektivavtalen.

Ett annat problem är att produktionsbolagen helst inte betalar övertid per timme, utan i förväg vill komma överens om ett fast arvode. Det blir den frilansande produktionsmedarbetaren som tar risken, menar ljudteknikern Martin Lindström.

– Det jag tycker är viktigast är att man måste ha en övertid som är dyr. För som det är nu behöver man inte planera särskilt bra. Vi filmar tills det är klart och sedan om det innebär fyra timmars övertid, det kostar inte dem någonting.

Public service-bolagen kan, enligt Europakonventionen, inte kräva att de bolag som man samarbetar affärsmässigt med ska ha kollektivavtal.

Är det ett problem att hälften av bolagen saknar kollektivavtal?

– Nej, jag tycker inte att det är ett problem. Man kan inte säga att det är ett oseriöst företag för att man inte har kollektivavtal. Man kan mycket väl ha villkor som till och med överskrider de som finns i kollektivavtalen, säger Roland Pihl som är förhandlingschef på SVT.

12 timmar var inget konstigt. 16 timmar har jag också jobbat på en och samma dag.

Det är främst drama- underhållnings- och faktaprogram som SVT köper från produktionsbolag, ungefär hälften av programmen i denna genre görs externt, av produktionsbolag. I avtalen som SVT skriver med bolagen står att dessa ska betala skälig ersättning till alla i produktionen. Vad detta innebär för exakt ersättning eller övertidsrätt är inte specificerat och det har SVT ingen insyn i. SVT menar ändå att avtalen i sig ska fungera som en garant för goda arbetsvillkor.

– På det sättet är tanken att vi ska kunna säkra det – sjysta villkor – och att det ska vara tydligt att SVT bara vill arbeta med produktionsbolag som följer det, säger Andreas Bedinger, chef för allmän-tv på SVT i Stockholm.

Men hur kontrolleras det?

– Det finns ingen tydlig kontrollfunktion. Det finns ingen revision som följer upp avtalen med ett visst mellanrum utan vi utgår från, precis som de andra punkterna i avtalet, att det följs till dess vi får signaler på att det är på ett annat sätt.