Dåligt brandskydd för äldre som vårdas hemma

2:14 min

Dagens brandskydd är inte anpassat efter att allt fler äldre vårdas i hemmet menar forskare och företrädare för Räddningstjänsten.

Brandskyddet i flerbostadshus bygger på att människor själva kan sätta sig i säkerhet, vilket många äldre och funktionshindrade inte klarar.

För dessa människor är brandvarnaren en falsk trygghet menar Marcus Örnroth, brandinspektör vid Räddningstjänsten i Storgöteborg.

– Som det är idag så kanske man är sängbunden och har vård flera gånger per dygn. Man hör brandvarnaren och ser att det ryker men kan inte göra något alls.

– Det är en fruktansvärd händelse som jag tror att det är väldigt få som känner till och de som känner till det där, vet jag flera som har valt bort en brandvarnare för de vill hellre slippa veta om att det har börjat brinna, säger Marcus Örnroth, brandinspektör vid Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Andelen äldre människor i Sverige ökar och allt fler bor kvar hemma längre - ofta med hjälp av vård från hemtjänsten flera gånger om dagen.

Samtidigt visar statistiken att äldre och funktionshindrade personer är överrepresenterade i dödsbränder. Är du över 85 år löper du 3 gånger så stor risk som övriga befolkningen att dö i en brand.

Är du över 85 år och dessutom rökare är risken 45 gånger större, enligt siffror från avdelningen för brandteknik vid Lunds tekniska högskola. Riktlinjerna för brandskydd har inte hängt med i utvecklingen menar Marcus Örnroth.

– Jag känner mig bekymrad för jag tror att kunskapen är begränsad och jag tycker att vi i vårt samhälle talar mycket om alla människors lika värde och att alla borde i det sammanhanget ha samma rätt

Dagens regler om brandskydd i flerbostadshus bygger på att du själv kan sätta dig i säkerhet vilket många äldre och funktionshindrade inte klarar.

Runt om i landet jobbar kommuner och räddningstjänster med frågan om brandskydd i hemmet på olika sätt men det saknas en tydligt lagstiftning om vems ansvar det är.

– Det finns inget som har tydligt ansvar, det finns bostadsanpassning som jobbar med fasta delar som att bredda dörrar och ramper och sen har man hur mycket hemtjänst man behöver men det finns ingen aktör som har ansvar för helheten, säger Marcus Runefors, vid avdelning för brandteknik på Lunds Tekniska högskola.