PFAS i tingsrätten för första gången

1:10 min

Idag möttes PFAS-föreningen och Ronneby kommun i Blekinge Tingsrätt. I en första muntlig förberedelse.

I ett fösta steg ska det nu prövas vilken lagtext som ska gälla för den fortsatta processen och om ärendet ska avgöras direkt i Högsta domstolen.

Svar om två veckor
Det kan bli helt avgörande för om skadeståndsprocessen kan gå vidare eller ej och svaret väntas Blekinge Tingsrätt ge om två veckor.

– Går rätten tillslut på vår linje så kommer det att få stora konsekvenser för alla runt om i landet som fått giftigt dricksvatten, säger advokat Göran Starkebo som är ett av PFAS-föreningens ombud.

Skadestånd
Allt började 2014 då man hittade gifterna PFAS i det kommunala dricksvattnet i Kallinge. Gifter som visade sig komma från det brandskum som tidigare använts på flygflottiljen i samhället.

Ett antal av de drabbade bildade PFAS-föreningen och driver nu en process mot Ronneby kommun, där man i slutänden vill ha skadestånd för att man under många år fått giftigt vatten levererat i sina ledningar.

Förlikning
Det fans under den muntliga förberedelsen också tal om en förlikning, men båda parterna ser det som en mycket svår väg att ta.

– Det är inte helt uteslutet, men det är en svår väg dit, konstaterade advokaten Peter Örn som representerar Ronneby Kommun.