Skärpta regler om diskriminering för småföretag

2:13 min

Ett år försenat tar nu regeringen ytterligare ett steg mot att skärpa diskrimineringslagstiftningen. Regeringen har lämnat ett förslag till lagrådet som innebär att även små företag måste vara tillgängliga för alla.

– Det vi nu kan konstatera är att många företag har gjort förändringar, även företag som har färre än 10 anställda vilket ju lagen nu kommer att omfatta. Vi ser att med den här lagen med den förstärkningen på plats skapar lika möjligheter för oss alla, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Lagändringen som klassar brist på tillgänglighet som diskriminering, trädde i kraft för några år sedan. Sedan dess har kritiken varit skarp från funktionsrättsrörelsen mot att små företag, med färre än 10 anställda, varit undantagna i lagen. Nu vill regeringen ändra på det.

Om lagen träder i kraft ska en person som exempelvis har svårt att ta sig in i en butik eller inte kan läsa vad det står på en meny ha rätt att få hjälp med det. Om företaget inte ordnar det, kan en anmälan göras till Diskrimineringsombudsmannen. Där ser man tillsammans med företaget över vilka förändringar som behövs och hur mycket som är rimligt att göra för att verksamheten ska bli mer tillgänglig.

– Skälighetsbedömningen är en kompromiss som vi ser möter mångas olika viljor och behov, säger Alice Bah Kuhnke.

– Det kan handla om att läsa upp en meny för någon som ha de behoven, öppna en dörr eller plocka varor i en butik.

Det här möter kritik från flera håll, både att lagen inte ställer tillräckligt höga krav på företagen och att det här kommer att bli väldigt dyrt för företagen. Som ett sätt att bemöta den senare kritiken från näringslivet har regeringen skjutit upp införandet av lagen till nästa år.

– Vi har lyssnat noga på olika aktörer som berörs och diskrimineringsombudsmannen kommer ju spela en central roll i att dels ge näringsidkarna det stöd de behöver, dels följa upp lagens effekter.

Ser du en risk att det här kan bli väldigt dyrt för små företag?

– För de allra flesta kommer det här bli enkelt och dessutom kan man välkomna fler kunder, säger Alice Bah Kuhnke.