De första åren är en hektisk tid för barnens hjärnor

3:53 min

Det händer väldigt mycket i den mänskliga hjärnan de första åren. Därför
är personalen som arbetar inom barnomsorgen väldigt viktiga, och att de
tar till sig den kunskap som finns inom området.

En nyfödds hjärna väger runt 300 gram. Det kan jämföras med en tvårings som väger cirka 1,1 kilo, och en vuxens hjärna på 1,3.

Helena Lindfors driver Småbarnspedagogutbildningen i Lund, och är väl insatt i hur viktiga de första åren i ett litet barns liv faktiskt är.

– Hjärnans utveckling är enorm de första åren. Och där skiljer vi människor oss från djuren.

Till exempel däggdjur reser sig och går bara efter ett par timmar efter födseln, för människan tar det ca ett år. Det pågår en febril aktivitet i hjärnan under de första åren, och det behövs lagom mycket intryck.

Synapsbildningen går med väldig fart. Synaps är kontaktytan mellan neuroner i hjärnan. Just i tvåårsåldern bildas ca 2 miljoner synapser i sekunden. Och på den här utbildningen som du driver fokuserar du just på de här åren.

Varför fastnade du just för dem?

– Jag anser att vi som arbetar inom förskolan måste trycka mer på biten kring omsorg, och att se till varje enskilt barns behov. Det handlar om mat, sömn, stimulans och trygghet. Då kommer vi in på det här med nära relationer. Barnet måste få lov att knyta an till en vuxen. Alla barn knyter an, och de kan inte välja att inte göra det, de gör det till den som finns där och tar hand om barnet.

Ida Qwarfordt har själv gått utbildningen. Hon hade sina aningar om hur viktiga de första åren i ett barns utveckling var, men inte att de var så viktiga som de faktiskt är när det kommer till hur de resterande åren i en människas liv blir.

– Det hade jag inte kunskap om. Det gör ju mitt arbete i förskolan ännu viktigare.

Jag kan nästan känna att det blir lite läskigt med hur viktiga de första åren är, vilket ansvar? 

– Ja, men jag känner mig mycket säkrare i min yrkesroll nu, än vad jag gjorde innan.

Helena Lindfors som driver utbildningen har tidigare arbetat i tjugo år inom förskolan, och det är de åren som bidrog till att hon blev intresserad av barns tidiga utveckling.

– Med tanke på att drygt hälften av de barn som går i Sveriges förskolor i dag är under tre år ställer det ju stora krav.