Skog

Vill inventera nyckelbiotoper – satsar på utbildning av ideella krafter

4:22 min

Naturskyddsföreningen vill göra en egen inventering av nyckelbiotoper i fjällnära skog i Norrland. I helgen startar en utbildning i Strömsund för privatpersoner som vill lära sig hur det går till.

– Idag är stora delar av skogsbruket certifierade, och enligt den certifieringen får inte nyckelbiotoper avverkas, säger Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen, en av kursledarna.

Enligt henne visar de inventeringar som Naturskyddsföreningen och andra gjort under många år att flera skogsbolag och andra markägare ofta missar nyckelbiotoper som inte är registrerade när de planerar för avverkning.

Hon kallar Skogsstyrelsens beslut, att sluta registrera nyckelbiotoper, för "makabert".

– Det handlar egentligen om vilket skydd en nyckelbiotop ska få. Vi känner att vi inte bara kan sitta stilla och titta på.

Nu vill Naturskyddsföreningen utbilda privatpersoner och dra igång en stor inventering av nyckelbiotoper över hela det område där Skogsstyrelsen har pausat sin registrering. Det vill säga fjällnära skog i nordvästra Sverige. Därför startar föreningen flera utbildningar för att inventera nyckelbiotoper, bland annat i Strömsund i helgen.

En av orsakerna till pausen är att Skogsstyrelsen vill ha en bättre metod för inventering. Men det argumentet håller inte enligt Naturskyddsföreningen.

– Det finns redan en metodik som använts i flera år och som fungerar bra, säger Malin Sahlin.

Vad tror ni det här kommer att leda till?

– Vi vill ju försöka bistå med den kunskap som Skogsstyrelsen inte bistår med nu. Vi ska försöka identifiera skogar av nyckelbiotopklass. Sedan är det ju inte vi som avgör om det är en nyckelbiotop, det är Skogsstyrelsen som äger det begreppet. Men vi kommer inte att hemlighålla det vi kommer fram till, vi vill bistå med kunskap, säger Malin Sehlin.