Vill veta hur växter reagerar på stress

Tre  Umeåforskare har fått pengar för att ta reda på hur växter reagerar på stress.

Tre forskare på Umeå universitet får dela på 35 miljoner kronor i forskninganslag för att under fem år kartlägga hur växter reagerar på stress. Och då handlar det om till exempel värme, kyla och höga saltkoncentrationer.

Forskningsresultaten är viktiga för till exempelvis matproduktionen i världen, där ökad befolkning och klimatförändringar kräver nya grödor som ger ökad avkastning.

Pengarna kommer från Stiftelsen för Strategisk forskning.