Skulpturpark för barn på Rosengård

2:52 min

Igår fattade kulturnämnden ett viktigt beslut om ett treårigt konstprojekt för barn, under ledning av Drömmarnas Hus, ett kulturhus för barn som funnits i 27 år.

Barnens Skulpturpar är ett treårigt konstprojekt och avser engagera barn som bor i Rosengård att, tillsammans med professionella konstnärer, göra gemensamma offentliga skulpturer i området.

Ann-Marie Erixon är projektledare på Drömmarnas Hus och även om inte alla pengar är i hamn än så är hon glad över att Malmö Stad står bakom dem.

– Beslutet som togs igår var principiellt oerhört viktigt för oss. En grön flagg kan man säga, där staden säger att det här ska bli av, under förutsättning att vi får finansiering, säger hon till Kulturnytt.

Hon berättar att Drömmarnas Hus vill jobba medskapande.

– Vi tänker oss sex verk och sex konstnärer. Varje konstnär har fem till tio barn, som ska jobba fram ett kollektiv verk.

Barnen ska vara med i alla delar i processen. Så de får en relation till konsten och kommer titta på offentlig konst med helt andra ögon.

Vänskapsparken i området Herrgården är eventuellt en plats där skulpturerna ska stå. Men inget är säkert än berättar Jafer Taoun, konstnär och konstpedagog.

Hur ofta är barn med i konstnärliga processer?

– Det här är ett bra sätt att jobba med konst och att lyfta barnens berättelser, säger han.

Han tycker att det ofta är kortvariga projekt som byggs upp och rivs ner.

– Nu är det dags att göra något som är mer fast och blir en offentlig installation. Barnens spontanitet kan vara en styrka i uttrycksformen.

Det satsas ofta mycket på barn på institutioner, berättar han. Men ofta stannar deras konst i rummet eller verkstaden där de skapar. Sällan kommer de ut i det offentliga rummet.

– Så här ska det vara i kärnkonsten.