Nej till sänkt digitalmoms i EU

1:37 min

EU beslutade inte om möjligheten att sänka momsen på digitala tidningar och böcker på fredagen. Om inte en överenskommelse nås snart kan det försenas i flera år.

Digitala tidningar och e-böcker har betydligt högre moms än deras motsvarigheter på papper och EU:s regler gör det omöjligt för länderna att ändra på det förhållandet. I dag fanns förhoppningen att EU skulle komma fram till nya direktiv, men förslaget stoppades. Biträdande finansminister Per Bolund säger att om man inte kommer överens snart kan det dröja innan någon förändring sker. 

– Nu är ju risken att den här frågan kommer bakas in i den stora frågan om EU:s momsdirektiv. Om det blir fallet så kan det ju dra ut på tiden rejält, det kan handla om flera års process, säger Per Bolund. 

Det är i dag mer än fyra gånger högre moms på böcker och tidningar om de säljs digitalt istället för på papper. Det här har regeringen velat ändra på och sätta sex procent moms oavsett om det är en e-tidning eller papperstidning. 

Men EU-regler kommer i vägen och förhoppningen att de skulle ändras i dag infriades inte. Det var under ett möte med rådet för ekonomiska och finansiella frågor, eller ekofinrådet, som Tjeckien motsatte sig förslaget. Där måste alla EU-länder godkänna ett förslag för att det ska gå igenom. 

Jeanette Gustavsson, vd på Tidningsutgivarna, är besviken över att det inte blev något beslut. Hon beskriver frågan om sänkt moms på digitaltidningar som en ödesfråga, och säger att det är bråttom. 

– Om vi inte får sänkt digitalmoms som i alla fall blir densamma som den tryckta produkten riskerar vi att flertalet tidningar kommer försvinna, säger Jeanette Gustavsson.

Ekofinrådet har fortfarande möjlighet att komma överens på kommande möten. Men lyckas inte det kan alltså sänkt moms på digitala böcker och tidningar dröja betydligt längre.

Per Bolund förklarar varför det här är en viktig fråga för svenska regeringen. 

– Från svensk sida har vi varit väldigt tydliga med att vi kommer agera så fort vi har de lagliga möjligheterna att sänka momsen på e-böcker just för att vi ser att lika verksamheter ska beskattas lika, säger Per Bolund.

Enligt Per Bolund var egentligen medlemmarna i Ekofin-rådet överens om att förslaget skulle gå igenom. Men Tjeckien stoppade det hela, på grund av att Frankrike stoppade ett förslag om omvänd moms som Tjeckien ville ha igenom.

– Det är verkligen så här vi tycker att EU inte ska fungera, EU fungerar ju bara om alla är beredda att kompromissa och hitta vägar framåt gemensamt. Så det var en tråkig dag.