KRÖNIKA

Cilla Benkö: Vi tar säkerheten för våra medarbetare på högsta allvar

Med en gemensam avsiktsförklaring har Sveriges ledande medieföretag kommit överens om ett antal åtgärder som ska stärka säkerheten för medarbetare och uppdragstagare.
   Sveriges Radios vd Cilla Benkö skriver på Medieormen om varför hon skrivit under överenskommelsen.

English

På morgonen 11 mars 2014 sköts Sveriges Radios korrespondent Nils Horner ihjäl på öppen gata i Afghanistans huvudstad Kabul när han bevakade det kommande presidentvalet. En stor tragedi som satte djupa spår inom Sveriges Radio, men som också påverkade andra medieaktörer.

Vilka områden kan vi inom media skicka våra reportrar till? Är de säkerhetsåtgärder vi erbjuder tillräckliga? Efter det som hände med Nils Horner bjöd jag in ett antal andra mediebolag som stod inför samma frågeställningar för att diskutera dessa frågor. Något som sedan följdes upp med ett liknande möte hos DN för att där dela erfarenheterna efter det att fotografen Paul Hansen skottskadats.
   Dessa två möten var upptakten till det som nu resulterat i en gemensam avsiktsförklaring kring säkerheten för utsända medarbetare. De andra medieföretag som skrivit under är Aftonbladet, Dagens industri, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, SVT och TV4.

Jag brukar ofta framhålla i offentliga sammanhang att vi ska vara tacksamma för att vi har medarbetare, journalister och fotografer som är villiga att ta ibland stora personliga risker för att ge oss andra kunskap om vad som händer i världen. Ofta från länder där korrupta regimer vill pumpa ut sin bild av verkligheten helt ostörda via digitala och sociala plattformar och där journalister uppfattas som hot för att de ger oss alternativa bilder.

Sveriges Radio har Nordens största korrespondentnät och vi som arbetsgivare ska ge våra medarbetare så bra och säkra förutsättningar att göra sitt jobb som vi bara kan. Att vi har enats om en gemensam avsiktsförklaring är en markering att vi, samtliga bolag som har skrivit under, delar denna syn och tar säkerheten för våra medarbetare på högsta allvar. Vi kommer att fortsätta jobba tillsammans kring dessa frågor.

Överenskommelsen omfattar ett antal krav, däribland:

  • Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas
  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning
  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårds­utrustning och annan lämplig skyddsutrustning
  • I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal