Lördag 17 juni 2017

Skogen är hennes heliga plats

3:56 min

Det började som en lek med räfsan i skogen. Det blev en skogskatedral. Marianna Agetorp röjde sig ett privat rum i skogen som med tiden blev ett slags heligt rum även för andra.

– Jag tror att många har en inneboende längtan efter det heliga och en vördhad inför naturen och då kan man behöva platser dit man går, själv eller tillsammans med andra, för olika riter, säger Marianna Agetorp.

Och så har det blivit hemma i skogen på gården Stensjöäng i södra Småland. Skogskatedralen, den glänta som Marianna röjt i skogen, har fått vara en plats både för sorgceremonier och glädjeceremonier och kärleksceremonier.

– Det är precis så jag drömt att den här platsen ska användas.

Du kallar den skogskatedralen, handlar detta om religion?

– Nej, inte för mig. Religion är något som någon annan satt regler kring hur  man ska tro.

– Alla skogar är egentligen skogskatedraler. Andlighet för mig är att vara i naturen. När man byggde de första katedralerna gjorde man det med naturen som mall. Skogen är för mig originalet.

Reporter: Helena Söderlundh