320 nya bostäder ska minska bostadsbristen i Visby

3:38 min

Mark säljs på A7 området i Visby för att det ska byggas hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor i bostadsbristens Visby.

Samma dag som länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden kom beslutade regionstyrelsen om flera markanvisningar. Både allmännyttiga Gotlandshem får köpa men också företagare och privatpersoner.

– Jag är nöjd. Det är ett väldigt välkommet bidrag att lösa bostadssituationen på Gotland och i Visby, säger regionrådet Isabel Enström (MP).

Länsstyrelsen konstaterar fortsatt och ökande bostadsbrist i Visby trots att det byggs. På landsbygden är bostadsmarknaden i balans, enligt länsstyrelsen och det gör att som helhet är öns bostadsmarknad också i balans.

Inom några år kan inte landsbygden väga upp underskottet utan då finns för få bostäder totalt på ön. Samtidigt ökar fritidshusen, nu är drygt 40 procent av öns bostäder sommarstugor. Svårast är det för ungdomar, nyanlända och äldre.

– Det är ett antal mindre lägenheter som blir billigare. Det är viktigt att få fram hyresrätter av det skälet att man kanske inte kan köpa sin bostad, säger Isabel Enström (MP)

En idé för att öka byggandet på landsbygden är att den som vill bygga i Visby också erbjuds mark på landsbygden att bygga på. 

Bland de 320 bostäderna på A7 fältet finns de 18 lägenheter i kvarteret Kolgården som orsakade politisk oenighet när majoriteten valde att sälja till högstbjudande och inte till den som enligt förvaltningen bäst uppfyllde kraven. Även de åtta omdiskuterade villatomterna i kvarteret Malajen ingår.