Allmänna arvsfonden granskas efter terrorbeslut

2:10 min

Kontrollen av vart pengarna från Allmänna arvsfonden går ska skärpas. Bakgrunden är regeringens överenskommelse med de borgerliga partierna om åtgärder mot terrorism.

Varje år betalas hundratals miljoner kronor ut från Allmänna arvsfonden.

Pengarna ska gå till verksamheter som verkar för barn, unga och personer med funktionsnedsättning och kommer från dödsbon efter personer utan arvingar.

De senaste åren har allt mer pengar betalats ut och förra året slogs rekord. Då beviljades utbetalningar för totalt 734 miljoner kronor.

I förra veckan kom regeringspartierna överens med de borgerliga partierna om en rad nya åtgärder mot terrorism, bland annat att inga offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer.

Och nu ska alltså reglerna för Allmänna arvsfonden ses över.

– Det finns uppgifter, bland annat från MSB, om att medel bland annat från Allmänna arvsfonden har gått till islamistiska och antidemokratiska organisationer. Det är inte tanken, säger ansvariga ministern Åsa Regnér (S).

I rapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som lett till granskningen uppges att det globala och islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet fått miljoner i olika offentliga bidrag. Detta genom att bygga upp en dold struktur och en rad organisationer i Sverige.

Enligt Åsa Regnér finns inga konkreta bevis på att pengar från arvsfonden verkligen gått till extremistiska verksamheter.

-- Vi utgår från den här rapporten och vad som finns i den. Det finns inga domar, men det är ändå viktigt att se över den här verksamheten. Det är mycket medel, säger Åsa Regnér.

Rapporten har mött hård kritik, bland annat från ledande religionsforskare, som menar att den är illa underbyggd.

Det är jag medveten om, men det är ändå viktigt att se till att de här omfattande pengarna går till barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Det är mycket medel som betalas ut varje år och det allra mesta är väldigt bra verksamhet. Men det är viktigt att se till att medlen verkligen går till demokratisk verksamhet som främjar mänskliga rättigheter, säger Åsa Regnér.