Svenska företag dåligt förberedda på brexit

1:59 min

Trots att förhandlingarna om brexit inleddes i dag är svenska företag fortfarande långt ifrån tillräckligt förberedda på vad utträdet kan innebär för dem, enligt en expert.

– Svenska företag är generellt illa förberedda för det som komma skall. Svenska företag är ofta exponerade gentemot Storbritannien. Men jag tycker fortfarande att svenska företag förhåller sig förvånansvärt passiva i förhållande till brexit och att Storbritannien ska lämna. Det är en händelse som kommer påverka de i allra högsta grad, säger Erik Lagerlöf, jurist på advokatbyrån Vinge och adjungerad professor vid Handelshögskolan.

Han vill att svenska företag bättre ska förbereda sig på hur förändrade regler, när Storbritannien lämnar EU, kan påverka dem.

– Vi vet att reglerna kommer att förändras. Det vill säga att företagen har en risk att ta hänsyn till, och det är den riskanalysen som inte har gjorts än, säger han till Ekot.

Det kan handla om ändrade regler vad gäller import och export av varor och tjänster till Storbritannien och om offentlig upphandling där, enligt Lagerlöf.

– De flesta regler som företagen idag kommer i kontakt med beror på någon del av EU-rätten, säger han.

Men det är inte bara svenska företag som kan drabbas av brexit.

I Storbritannien är, till exempel, bilindustrin orolig och ser utträdet ur EU som ett potentiellt hot.

– Det kan skapa allvarliga svårigheter för bilindustrin och allt som gör det svårare kan hota industrin, säger Mike Hawes på bilindustriorganisationen SMMT.

Hawes är vd för en organisation där drygt 700 företag ingår. Han säger att ett värsta scenario är att Storbritannien lämnar EU innan dess att det finns några nya avtal på plats.

– Det skulle göra både den brittiska importen och exporten dyrare, så efterfrågan skulle sjunka på båda sidor av kanalen, säger han till Ekot.