Snart kan polisen söka bland fingeravtryck i USA

1:50 min

Polisen kommer inom kort kunna söka i det amerikanska fingeravtrycksregister för att utreda brott.

Regeringen har nu fattat ett beslut som ger polisen rätt att sluta avtal med den federala polisen FBI om att utbyta fingeravtrycksuppgifter. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tror att båda länderna kommer att dra nytta av samarbetet.

– Jag tror att vi ömsesidigt tjänar på det här för både Sverige och USA blir säkrare genom att vi kan ta reda på vem som har befunnit sig på en brottsplats, säger han.

Fram till nu har svensk polis varit tvungen att skicka en förfrågan till USA för att söka efter fingeravtryck, en process som kan ta uppemot två veckor.

Men efter sommaren kommer svensk och amerikansk polis kunna göra egna sökningar i varandras fingeravtrycksregister för brott som kan ge straff på över ett års fängelse i landet som söker.

Bakgrunden till beslutet är att USA tillåter visumfria resor för bland annat svenskar, och att man i utbyte nu kräver polisiärt informationsutbyte med länderna som beviljats visumfrihet.

Överenskommelsen innebär inte en total tillgång länderna emellan. Vid sökningen i det andra landets register får den som söker först svar på om fingeravtrycket överhuvudtaget finns i registret. Därefter får den sökande polismannen begära ut identitetsuppgifterna från landet.

Sverige kommer att dela med sig av sina 165 000 fingeravtryck från dömda och brottsmisstänkta personer.

I USA har polisen ett betydligt större register. FBI har totalt omkring 100 miljoner poster i sina fingeravtrycksdatabaser, vilket inkluderar allt från misstänkta terrorister till personer som genomgått säkerhetskontroll inför en anställning.

USA och Sverige kom överens om att utbyta fingeravtryck redan 2011. Men frågan har ansetts känslig ur integritetssynpunkt och både den rödgröna- och alliansregeringen har därför utrett ärendet.

Bara Vänsterpartiet röstade emot förslaget i riksdagen. Linda Snecker, rättspolitisk talesperson för partiet, är orolig över avtalets konsekvenser.

– Det här innebär att USA kan gå in i hela Sveriges fingeravtrycksregister för brott som har ganska låg påföljd i Sverige, säger hon.

Men Anders Ygeman menar att utbytet kommer att ske utan fara för den personliga integriteten. Han säger så här om varför det har tagit så lång tid att fatta beslutet:

– Jag tror det handlar om att biometrisk information uppfattas som känslig och att det är angeläget att man har bra regler som reglerar utbytet av biometrisk information och har långtgående dataskydd och integritetsskydd.

Sverige har sedan 2013 möjlighet att söka efter fingeravtryck och DNA i ett antal EU-länders databaser.