Skarp kritik mot Portugals regering

2:01 min

Medan runt tusen brandmän jobbar med att släcka bränderna som härjar i Portugal, riktar landets största miljölobbyorganisation skarp kritik mot regeringen.

Miljölobbyorganisationen Quercus har bland annat anklagat Portugals regering för politiska beslut kring skogsskötsel, till exempel att snabbväxande men brandfarliga eukalyptusodlingar tillåtits i stora regioner. 

– Det är befogad kritik på det sättet att man byggt upp ett problem, säger brandekologen Anders Granström vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

– Både tall och eukalyptus som man satsat på är eldfängda, för 50 år sedan var det betesmark på de här kullarna, och nu är det täta skogsbestånd av brandfarligt material, tillägger han. 

Det som gör just eukalyptus så brandfarligt är bland annat det årliga avfallet från blad och kvistar som samlas på marken och bygger upp ett väldigt flambart skikt. Dessutom är bladen brännbara i sig.

– Eukalyptus är anpassat till att plocka upp elden och föra den vidare, säger Ander Granström. 

– Om man ska hålla elden borta är skogsbruk ekonomiskt bättre än bete.