Svensk-somalier får stöd för att skapa jobb i Somalia

2:10 min

Abdiaziz Elmi är en av flera svensk-somaliska entreprenörer som är på väg att starta nya företag i Somalia inom ramen för ett svenskt biståndsprojekt.

Målet är att hjälpa till och bygga upp det civila samhället i Somalia efter 25 års inbördeskrig, och skapa nya arbetstillfällen.

Abdiaziz Elmi har fått stöd för att öppna ett slakteri i Puntland i nordöstra Somalia.

– Det finns en potential, där man kan jobba med förbättringar i Somalia, med sådant vi lärt oss i Sverige. Jag själv har insett att man behöver utveckla slakterierna, göra dem mer hygieniska, och tänka på djurhållningen, hur man slaktar och tar hand om djuren, säger Abdiaziz Elmi.

Ett litet slakteri, med god hygien och god djurhållning, det är vad Abdiaziz Elmi fått stöd för att bygga upp i Puntland, en region i Somalia där det varit förhållandevis lugnt under många år, och där en allt större medelklass kan börja efterfråga varor av högre kvalitet.

Det är biståndsmyndigheten Sida som tillsammans med organisationen Forum Syd och Business Sweden driver projektet med att uppmuntra svensksomaliska entreprenörer att starta verksamhet inne i Somalia, för att hjälpa till att utveckla den privata sektorn i landet, och skapa jobb.

Anna-Paula Jonsson jobbar på Business Sweden i grannlandet Kenya.

– Den största utmaningen, men också det som varit roligast, är att lära sig vad som krävs för att få igenom en lyckad affär i Somalia, berättar hon. Det är ett nytt program, Sida har aldrig jobbat med den här typen av program innan, och det har inte vi heller. Så det är ett pilotprojekt, som vi kör nu i första hand, och som vi hoppas kunna skala upp till en större insats i framtiden, när vi fått lite mer kött på benen.

Programmet löper över fyra år och har en budget på 32 miljoner kronor. De som antas får först en summa på 35 000 kronor för att göra en förstudie, och sedan om allt faller väl ut, max 200 000 kronor för att få igång verksamheten. Villkoret är att entreprenören är beredd att lägga in lika mycket själv, i pengar eller i motsvarande tid.

20 entreprenörer har hittills gjort lyckade förstudier, och bland dem finns en skönhetssalong och ett företag som ska hjälpa somalierna själva att starta företag.

Abdiaziz Elmi hoppas på längre sikt skapa band mellan svenska och somaliska företag, men på kort sikt handlar det om att skapa arbetstillfällen.

– Kravet i programmet är att skapa arbetstillfällen för många, och framför allt marginaliserade grupper, som ofta är utsatta kvinnor. För dem kommer det här projektet att ge stort hopp, säger Abdiaziz Elmi.