Hon får pris från Hallands akademi

Birgitta Notlöf, som är född och uppvuxen i Halmstad, prisas av Hallands akademi för designcentret Livstycket i Stockholm.

Birgitta Notlöf är verksamhetschef på kunskaps- och designcentret Livstycket i Tensta som engagerar kvinnor från hela världen genom att förena konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning.

Livstycket strävar efter att ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig svenska språket och kulturen och stärka sin självkänsla.  Konstnärlig verksamhet kombineras därför med teoretisk undervisning i svenska, samhällskunskap och data. 

Birgitta Notlöf får Hallands stora Akademipris på 100 000 för "sitt engagemang och sin tro på skapandets kraft för att höja invandrar- och flyktingkvinnors möjligheter till utbildning och självtillit i en ny värld."

Förutom Birgitta Notlöf prisas ägaren till Skottorps slott och mejeri, Ingemarie Müller-Uri, för satsningen på egen osttillverkning. Hon tilldelas Bertebo-priset på 50 000 kronor.

Jimmi Vall Peterson och Johanna Andersson på Färgfilm Halland, får Hallands Akademis pris till Olof von Dalins minne för sitt berättande med filmen som verktyg. Summan är 50 000 kronor. 

Årets priser delas ut den 3 september på Halmstads slott.

Förra året gick Hallands stora akademipris till Magnus Tideman, professor vid Högskolan i Halmstad och året dessförinnan till bröderna Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik Andersson vid Derome AB.