Svensk ekonomi på väg mot högsommar

1:27 min

Trots flera orosmoln i omvärlden fortsätter den svenska ekonomin att vara stark de kommande åren. Det spår konjunkturistitutet i sin senaste stora prognos som presenterades idag.

– Vi går in i en högsommar men dock med risk för skurar förstås det finns osäkerheter framöver, säger Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, KI.

Enligt konjunkturinstitutet är det mycket som pekar på goda år för svensk ekonomi. Vi har en högkonjunktur som förstärks nästa år och den drivs till stor del av export och en starkare ekonomi i omvärlden.

Det är också  just händelser i omvärlden som de orosmoln som Urban Hansson Brusewitz nämner handlar om. Han tar upp valen i Italien och Tyskland, banksektorn i Sydeuropa och osäkerhet kring finanspolitiken i USA som några exempel.

Han säger också att en annan sak som triggat ekonomin är ökad konsumtion från offentlig sektor i samband med flyktingkrisen.

– Den har lett till ökad efterfrågan. Konsumtionen i både stat och kommun har ökat till följd av flyktingkrisen så det är en orsak som har triggat igång konjunkturuppgången.

Prognosen för den svenska arbetsmarknaden är också god.

– Det ser ganska bra ut i den meningen att sysselsättningen växer starkt med drygt 100000 i år och 50000 nästa år.Arbetslösheten sjunker dock inte så mycket och det beror på att allt fler söker sig ut på arbetsmarknaden och det är ju bra men det kommer ta ett tag för alla att få jobb eftersom det finns ett matchningsproblem, säger Urban Hansson Brusewitz.