Tysk behandling mot borrelia omstridd i Sverige

1:25 min

Borreliasjuke 67-årige Mats Svanberg har lagt ut hundratusentals kronor på behandlingar i Tyskland – utan att bli frisk. Den behandlingen är omstridd och inte tillåten i Sverige.

Mats Svanberg är svårt sjuk i borrelia. Han fick diagnosen för tre år sedan efter att ha varit sjuk i fem år. Han hade då flera gånger blivit biten av fästingar, och även haft tecken på borrelia, men utan att söka läkare. Och sedan han fick sin diagnos har inga behandlingar hjälpt. Han har fått penicillinkurer i Sverige, men också sökt hjälp i Tyskland, där det är tillåtet med längre och kraftigare kurer av en typ som inte är tillåtna i Sverige.

– Den kunskap vi har i vårt land är att när man väl behandlar, brukar det räcka med en omgång, säger infektionsöverläkare Bert-Ove Larsson i NU-sjukvården.  

Han förklarar att om man har en neurologisk sjukdom är det vanligast att man får värk. Det blir påverkan på olika nerver, och även ansiktsförlamning kan vara ett symptom.

– Men om en borreliainfektion får pågå under lång tid,  kan det också påverka nervsystemet så att man till exempel får koncentrationssvårigheter.

– Ju tidigare man kan sätta in behandling, desto större är chansen att läka. Men om man kommer in sent, är det risk att symptomen blir kvar, säger Bert-Ove Larsson.  

– Det vi vet av vetenskapen och forskningen som är gjord kring detta är att man inte inte har någon nytta av upprepade behandlingar.

Här tänker man tydligen olika i Sverige och Tyskand?

– Ja det gör man.

Är det helt glasklart att vi gör rätt i Sverige?

– Ja, utifrån den vetenskap som är presenterad, så har vi valt att göra det på detta viset, säger Bert-Ove Larsson.