Växtkraft i länet utvärderat

15.000 länsbor har fått kompetensutveckling, och närmare 800 personer som haft stora svårigheter att få jobb, har kommit ut på arbetsmarknaden. Det är resultatet av de två stora EU-projekten Växtkraft Mål4 och Mål3, som nu utvärderats av Linköpings Universitet.
För en halv miljard kronor har 15.000 länsbor i små och medelstora företag kompetensutvecklats under 90-talets sista år. Och intresset har varit mycket stort, så stort att vare sig handläggarna eller pengarna räckte till när det var som mest intensivt. En del av projektet genomfördes ju också under de år då det var mycket hög arbetslöshet. Företagen satsade på framför allt IT-utbildning, språk och teamarbetsutveckling. De ställde också själva upp med flera hundra miljoner kronor till projektet. För ytterligare 70 miljoner kronor har närmare 800 personer med stora svårigheter att få jobb kommit ut på arbetsmarknaden. Det handlar om långtidsarbetslösa, ungdomar, invandrare och handikappade.