Museer brottas med byggnader i dåligt skick

3:05 min

Västerbottens museum i Umeå brottas som många andra friluftsmuseer med problemet med gamla träbyggnader som är i dåligt skick. Nu har man tvingats stänga några av byggnaderna.

Västerbottens museum i Umeå laddar redan nu för hundraårsjubileet år 2021. Men liksom många andra friluftsmuseer brottas man med problemet med gamla träbyggnader som är i dåligt skick, och när man i juni öppnade friluftsmuseet för säsongen tvingades man stänga några av byggnaderna.

– Här till vänster så ser du timmerskadorna. Så ska inte timmer se ut, även fast det är flera hundra år gammalt, säger Jimmy Korpenwinge som är sakkunnig i byggnadsvård på Västerbottens museum. Han visar ett gammalt soldattorp där timringen på ena kortsidan måste åtgärdas.

Friluftsmuseet, det vill säga museets utomhusdel, var starten när museet grundades 1921, då man fraktade hit byggnader som ansågs vara historiskt och kulturellt viktiga att bevara. Flera av dem är i dåligt skick, berättar museets vd Ulrica Grubbström:

– En del av byggnaderna är i så pass dåligt skick att det är en säkerhetsrisk, kanske, för besökarna, med dåliga golv och svårtillgängliga miljöer. Nu är det ju tillgänglighetsfrågorna man måste titta på också på friluftsområdet och där klarar vi inte det fullt ut, så då väljer vi att stänga en del av byggnaderna, säger Grubbström.

Och byggnader som är i dåligt skick är ett problem för fler friluftsmuseer än det i Umeå, säger Mats Persson som är generalsekreterare på organisationen Sveriges Museer:

– Det här är en utmaning för flera friluftsmuseer och flera av våra medlemsmuseer generellt, kan man säga. Det finns ett underhållsbehov som är en utmaning eftersom det här ska prioriteras mot alla andra prioriteringar som museet ställs inför. Besökstalen ökar ständigt. Vi har förväntningar, nya grupper kommer ständigt till oss. Man vill bruka museerna och lära mer om historien. Vi får efter sommaren en museilag som stipulerar museerna som starka kunskaps- och bildningsinstitutioner, någonting som vi välkomnar, men det är inte gratis.

Enligt Mats Persson måste man hitta resurser för att komma åt det här, men lösningen handlar inte enbart om ökade anslag:

– Det som jag tror är viktigt att signalera är att vi behöver långsiktiga spelregler för museerna där man har en stabil basfinansiering där museerna är offentligt finansierade, där huvudmännen tar ett långsikltigt ansvar, därför att det här är långa processer, säger Mats Persson.

Västerbottens museums vd Ulrica Grubbström betonar även hon värdet av att jobba långsiktigt:

– Vi måste ha en bra underhållsplan, men det krävs lite mer medel för att klara av det i förlängningen. Men vad är alternativet? Att de här kulturhistoriska miljöerna inte ska kunna leva kvar? Då tycker jag att vi förlorar en del av Sveriges nationalscener; platser som är viktiga i förmedling av kulturhistoria, där vi kan diskutera samtidsfrågor, så alternativet är att försöka hålla dem i gott trim.

– För oss handlar det nu om att klara av några miljöer i taget, men vi är ju ganska morska och säger att vi ska ha en hundraåring i topptrim 2021, säger Ulrica Grubbström.