SOS Alarm vill få tillgång till positionsdata

1:57 min

Mobiltelefoners positionsteknik skulle kunna hjälpa räddningstjänst att hitta fram efter 112-samtal. Men lagen förhindrar att tekniken används.

Nu efterfrågar SOS Alarm en ändring. När 112-samtalen kommer in till SOS Alarm kan liv eller död vara en fråga om sekunder. Avgörande för hur snabbt hjälp kan vara på plats är hur lång tid det tar att reda ut var den hjälpsökande befinner sig. Gunnar Bergström är ansvarig för 112-tjänsten på SOS Alarm. Han vill att SOS Alarm ska få ta del av den positionsteknik som finns i mobiltelefonen hos den som ringer in.

– När man ringer på nödnumret 112 bör det också innebära att man ger ett medgivande till att kunna få snabbast möjliga hjälp på snabbast möjliga tid. Och just att kunna säkerställa var man befinner sig då, säger Gunnar Bergström.

Tekniken som används idag, förutom muntliga uppgifter från den som ringer in, är för oprecis menar han. I glesbebyggda områden kan den ge en sökarea på flera kvadratkilometer. Mobiltelefonens inbyggda teknik däremot har en precision på cirka tio meter. På ambulanssjukvårdsenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala är chefen Per Andersson positiv till SOS Alarms förslag.

– Det är av stor hjälp även för oss. Lagen som ofta nämns heter Lagen om elektronisk kommunikation och den har några år på nacken. Den tekniska utvecklingen går snabbt, säger han.

Enligt Per Andersson är det framför allt vid trafikolyckor på motorvägen, då den som ringer in inte har koll på vilken avfart man passerat och om man passerat en länsgräns eller ej, som positioneringstekniken skulle vara till störst hjälp. Men även i fall då den som ringer befinner sig ute i terrängen eller om nödsamtalet görs av någon som är på besök och inte hittar i länet.

Men att registrera någons position innebär hantering av känsliga uppgifter. Per Andersson är medveten om att det är en balansgång mellan effektivitet och personlig integritet.

– Det är givetvis en oerhört viktig faktor när man tittar på det här. För just sjukvårdens del tror jag det är ganska okontroversiellt att hjälpsamtalet också renderar i att man ska kunna få en ambulans som hittar fram, säger Per Andersson.