Många polisstationer stänger under semestern

Det ansträngda personalläget inom polisen gör att många polisstationer runt om i landet håller stängt under semestern.

– Jag ser med stor oro på det, säger Mathias Lindqvist, kommunalråd i en av de drabbade kommunerna, Munkfors i Värmland.

Liksom flera av hans kommunalrådskolleger i norra Värmland är Mathias Lindqvist besviken på att polisen i Region Bergslagen stänger merparten av sina receptioner under semestern i år, 27 av totalt 40.

Det är på grund av resursbrist, enligt kanslichefen i Värmland, Carina Hertzberg.

– Problemet är att vi är för få för att klara täckningen, och detta år har vi inte ekonomiska medel för att ta in vikarier. Då har vi gjort bedömningen att hellre än att ta in poliserna till receptionerna, så tar vi de vi har ute, säger Carina Hertzberg.

Förra året hade polisområde Bergslagen medel att ta in vikarier. Så sommarstängt som det är i Värmland i år har man inte haft förut, då elva stationer håller stängt i hela 12 veckor.

– Inte i den här omfattningen, säger polischefen i norra Värmland, Tomas Sahlström, som poängterar att det är servicen till medborgarna som drabbas. Det vill säga hittegods, passhantering, vapeninlämning och tillstånd –  inte den polisiära närvaron i länet.

Kommunalrådet i Munkfors tycker att det handlar om mer än så:

– Möjligheten för medborgarna att kunna komma med tips och stöldgods exempelvis. Hur ska man kunna jobba med förebyggande arbete i den utsträckning vi önskar? Ur ett medborgarperspektiv skickar det fel signaler, anser Mathias Lindqvist (S).

I polisområde Bergslagen ingår också Dalarna, där bara 3 av 17 polisstationer är öppna hela sommaren. 13 stationer håller stängt i tio veckor. 

Även i residensstaden Falun, med över 57 000 invånare, stänger polisstationen mellan den 10 juli till 18 augusti. Kommunalrådet där, Susanne Norberg, är också bekymrad.

– Vi behöver kunna ha en tillgänglighet även när det gäller polisen. Vi är en stor kommun som växer över sommaren med mycket turister. Så jag tycker det är oerhört tråkigt, säger Susanne Norberg (S).

Totalt är det över 70 polisstationer som håller stängt i hela landet under vissa perioder i sommar. I polisområde Öst är det 16 kontor som sommarstänger, varav alla har öppet högst en dag i veckan.

I polisområde Nord stänger 17 poliskontor, varav 10 passreceptioner, under varierande tidsperioder. Det är ungefär lika många som tidigare år.

En orsak är att ingen ska behöva ensamarbeta i receptionen, enligt kommissarie Ulf Viklund.

– Det kan påverka allmänheten till viss del eftersom det kan innebära att man måste hämta ut pass på annan ort.

Det är upp till varje polisområde att fatta beslut om öppettider utifrån egna prioriteringar och möjligheter, och landets olika polisområden hanterar detta mycket olika under sommaren.

I polisområde Mitt till exempel, kommer man inte stänga en enda polisstation, bara gå ner i öppethållande. Det berättar Mikael Alsterblad, som är kanslichef i Gävleborg.

– Utifrån ett ändå begränsat ekonomiskt läge så har vi bemannat så mycket det bara går för att alla ska hjälpa till att hålla receptioner öppna. Det är en viktig del av våran verksamhet och som medborgare ska man inte behöva mötas av en stängd dörr, säger Mikael Alsterblad.