Hur påverkas vi av sommarens ljusa nätter?

2:04 min

Lagom till midsommar inleds en studie för att se hur vår sömn påverkas av de ljusa sommarnätterna. Kan det vara så att vi rent biologiskt inte är anpassade till så mycket ljus?

På sömnlaboratoriet på Stockholms universitet ska 15 försökspersoner undersökas för att se hur deras sömn påverkas av de ljusa sommarnätterna.

– Vi ska bland annat studera hur melatoninet utsöndras berättar John Axelsson, professor i sömnvetenskap.

I vår hjärna har vi en slags biologisk klocka som styr kroppens rytm över dygnet. Om den biologiska klockan inte störs av väckarklockor är det den som bestämmer när vi ska vakna, när vi känner oss som piggast och när vi är trötta. Det är den rytmen som ska kartläggas hos försökspersonerna.

Det gör John Axelsson och hans kollegor genom att mäta när under dygnet kroppen utsöndrar sömnhormonet melatonin.

Testerna i sömnlaboratoriet görs en första gång när försökspersonerna levt som vanligt, och sedan en andra gång efter att dom campat i en vecka och bara levt i naturligt ljus.

På så sätt kan forskarna undersöka om vår biologiska klocka kan anpassa sig till så lite mörker som vi har på sommaren.

– Vi vill ta reda på om vi är biologiskt anpassade för att bo så här långt norrut, säger John Axelsson. Ur ett evolutionärt perspektiv har vi bott här uppe i norr väldigt kort tid, och kanske finns det negativa konsekvenser med så ojämna ljusnivåer. 

Finns det en möjlighet till att vi biologiskt inte har anpassat oss att bo här? 

– Ja, eftersom vi under evolutionen utvecklats mycket närmre ekvatorn, där ljusets variationer är mindre mellan säsongerna är det möjligt att vi inte riktigt klarar av att anpassa oss till de ljusa sommarnätterna, säger John Axelsson. 

Den biologiska klockan inom oss styr när en rad funktioner i kroppen ska starta och sluta. Om rytmen påverkas för starkt skulle det kunna leda till att vi känner oss lite "jetlaggade" hela tiden. Det är också möjligt att de ljusa nätterna gör att vi sover sämre.

– Vi vill undersöka både hur vår kropp påverkas av de ljusa nätterna, och hur vi sover, säger John Axelsson.