Arbetsmarknad

Nya välfärdsjobb för arbetslösa i Strömsund

1:06 min

Strömsunds kommun har tillsammans med arbetsförmedlingen ska tillsätta 40 extratjänster för att stötta långtidsarbetslösa och nyanlända att komma ut i arbete.

– Det är huvudsakligen extratjänster inom vård, skola och omsorg som kommer att tillsättas, säger Håkan Olofsson som är chef för arbetsförmedlingen i Strömsund.

Det är staten som betalar upp till hundra procent av lönekostnaden, men högst 1.140 kronor per dag till de som utför extratjänsterna. Arbetsförmedlingen har en överenskommelse med fackförbundet kommunal gällande satsningen.

– En extratjänst ska inte ersätta en ordinarie anställning, därför kommer vi att bevaka de arbetsplatser som deltar, berättar Kate Björk som är förtroende val av Kommunals medlemmar i Strömsund.