Utredning: Offentlighetsprincipen behöver inte begränsas

2:17 min

Utredningen tillsattes efter att vissa kommuner och myndigheter belastats hårt av att medborgare begärt ut allmänna handlingar. Enligt utredningen är problemet begränsat.

Medborgarnas rätt att begära ut allmänna handlingar har i ett antal fall inneburit stora påfrestningar på kommuner och myndigheter och förra året tillsattes en utredning för att se hur stort problemet är.

Nu är utredningen klar och slutsatsen blev att problemet varken är tillräckligt allvarligt eller utbrett för att begränsningar av offentlighetsprincipen ska bli aktuella.

Utredningen bygger på enkätsvar från 340 myndigheter och kommuner. Hälften av dem beskriver hur annat arbete har fått stå tillbaka på grund av att personer har begärt ut handlingar mycket ofta eller i stora mängder.

Ett tiotal har vittnat om stress och arbetsmiljöproblem och på ett tjugotal kommuner och myndigheter har man behövt arbeta övertid och kalla in extrapersonal.

Ett exempel är Kalmar kommun som 2014 fick kritik av JO för att ha slutat svara en person som tidigare begärt ut tusentals handlingar, vilket innebar stora påfrestningar för kommunens förvaltning. Jonas Sverkén är kanslichef i Kalmar.

– Varje svar genererade ytterligare frågor, det blev så pass omfattande att mängden e-post blev ett problem, säger Jonas Sverkén.

Kalmar kommun hade hoppats att utredningen skulle föreslå en undantagsregel för vad de menar är missbruk av offentlighetsprincipen.

Men enligt utredaren Maria Hellberg så är Kalmar kommuns erfarenhet inte särskilt vanlig, och konsekvenser som övertidsarbete och inkallande av extrapersonal är dessutom långt ifrån tillräckligt allvarliga för att hon skulle föreslå begränsningar av rätten att begära ut allmän handling.

– Det att det förekommer i vissa situationer är inte tillräckligt för att man en ska överväga en inskränkning i offentlighetsprincipen, säger Maria Hellberg.

Nils Funcke är expert på yttrandefrihetsfrågor och har följt frågan om begränsningar i offentlighetsprincipen. Han är nöjd med resultatet av utredningen.

– Det här är en viktig del av myndigheternas uppgift. Då får myndigheterna vara så goda faktiskt att tillsätta de resurser som krävs för att tillgodose allmänhetens insynsintresse, säger Nils Funcke.

När det gäller undantag för så kallat missbruk så menar Nils Funcke att risken för missbruk är priset vi får betala för en god insyn i statens och kommunernas arbete.

– Det är något vi får ta eftersom det i den andra vågskålen ligger så stora värden totalt sett. Vi får köpa det helt enkelt.