Just nu
  • Trafikverket varnar för halt väglag

Adoption av bin ska öka biologisk mångfald

1:31 min

Nu kan du adoptera ditt eget bi. Ronneby biodlarförening bjuder ut sina bin för 100 kronor styck och redan har ett 50-tal personer nappat.

– Idén är att öka intresset för biodling och bidra till ökad biologisk mångfald, säger Christer Lindgren i föreningen.

Eftersom Ronneby Brunnspark är ett Natura 2000-område krävdes tillstånd från både länsstyrelsen och kommunen, men nu har biodlarna i Ronneby två präktiga grönmålade bikupor intill Direktörsvillan.

Där samsas två bisamhällen som ska bidra till pollineringen i parken och förse adoptivföräldrarna med egen honung.

Men Christer Lindgren kan inte garantera att var och en får honung från just sitt eget bi.

Brunnsparksbin har en egen hemsida på Facebook