Multisjuka kan drabbas när landstinget sparar

1:48 min

Patienter hos sjukgymnaster med tidskrävande behandlingar riskerar att komma i kläm när landstinget ska spara pengar. Med de nya ersättningsnivåerna tjänar privata sjukgymnaster mer ju fler patienter de hinner träffa.

Specialiserade fysioterapeuten Ann-Mari Lidström arbetar på en mottagning inom vårdvalet i Stockholms läns landsting. Hon vittnar om att deras mottagning får mindre betalt för patienter med större vårdbehov.

– Patienter som har större problem, kräver längre tid, och kanske har multidiagnoser får vi mycket sämre ersättning för. Det som premieras i dag är korta, snabba behandlingar och åtgärder, säger hon.

Lidström arbetar på en mottagning där det finns kollegor som får nära dubbelt så stor ersättning per timme – kollegor som följer en statlig, nationell taxa.

– Vilket vi naturligtvis tycker är helt vansinnigt eftersom man ställer högre kompetenskrav på dem som jobbar på vårdvalets specialiserade fysioterapi, säger Marie Granberg, ordförande för Stockholms privata fysioterapeuter.

I dag finns 548 privata fysioterapeuter som arbetar efter den nationella taxan, 262 inom vårdvalet. Samtidigt som den nationella taxan höjts har ersättningen för de som arbetar inom vårdvalet minskat. Ersättningen för en timmes behandling har krympt från 730 kronor till 575 kronor.

För 20 minuters behandling är ersättningen 400 kronor.

– Men det är väldigt få patienter som vi klarar av att behandla på 20 minuter. Hos en kollega kan de vara en längre tid och dessutom med bättre ersättning, säger Ann-Mari Lidström.

Facket larmar om en påtaglig etisk stress hos sina medlemmar och vill att deras medlemmar ska kunna få en proportionell ersättning för olika långa behandlingar.

Flera pågående utredningar visar att sjukhusen bör avlastas och styra patienterna från akutvården till primärvården.

– De patienter som nu får sämre möjligheter till fysioterapi kommer att belasta systemet på andra områden. Och på så sätt har man inte fått någon besparing på totalen så att säga. Utan man bara flyttar kostnaderna över systemet, säger Marie Granberg, ordförande Stockholms privata fysioterapeuter.