Sverige vill ha mer insyn i rysk militärövning

2:07 min

Ryssland har erbjudits att skicka observatörer till den stora försvarsövningen Aurora i september, men försvarsminister Peter Hultqvist kräver att Ryssland i sin tur bjuder in observatörer till den ryska övningen Zapad som pågår samtidigt.

– De bör också inbjuda observatörer. Det här är sammantaget en mycket stor övning och det är rimligt att eftersom den pågår samtidigt som vår övning att man agerar förtroendeskapande och säkerhetsskapande genom att inbjuda observatörer och visa den öppenheten, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Enligt en överenskommelse mellan länderna inom Organisationen för säkerhet och samarbete inom Europa, OSSE, så ska de anmäla kommande militärövningar och bjuda in observatörer från de andra länderna när övningarna når en viss storlek.

Inför Aurora har regeringen frivilligt bjudit in observatörer från länderna som deltar i övningen samt exempelvis Ryssland och Vitryssland, då övningen är så liten att Sverige inte måste bjuda in.

Övningen Zapad i västra Ryssland har hållits 2009 och 2013 och återkommer i september. Enligt internationella bedömare har den varit så stor så att observatörer borde bjudits in men 2013 var ändå det officiella antalet deltagare enligt Ryssland precis under gränsen för en inbjudan. Och svensk militär har inte bjudits in att observera ryska övningar på åtminstone åtta år.

Enligt den ryska ambassaden kommer försvarsattachéer bjudas in till "exekveringsfasen" av årets Zapadövning men exakt vad det betyder har Ekot ännu inte fått besked om.

Peter Hultqvist tycker att det är allvarligt om länder försöker undvika att bjuda in observatörer enligt OSSE:s vanliga regler.

– Om det är så att man av någon anledning försöker trixa sig ur det här genom att dela upp det hela i mindre övningar eller på något annat sätt ta sig runt Wiendokumentets bestämmelser så står det för att man inte vill ha insyn och inte vill ha öppenhet kring den aktivitet som man genomför.

För Sveriges del är att det viktigt att bjuda in andra länder till Aurora för att öka stärka förtroendet, enligt Peter Hultqvist.

– Det är en förtroendeskapande åtgärd där de själva kan följa övningen, dess scenario och dess syfte. Sverige är ju ett öppet och demokratiskt samhället och vi är ju väldigt noga med att man ska följa de internationella överenskommelserna, säger försvarsministern.