Förmåga till ordning skiljer människor från djur

Matematik, språk och schack är alla exempel på saker vi människor, men inte andra djur, ägnar oss åt. Forskare tycks nu ha ett svar på varför det är så.

Nu har forskare på Stockholms universitet upptäckt att människan har en mer utvecklad förmåga att känna igen, och komma ihåg, sekvenser av information än andra djur.

– Det kan vara en viktig pusselbit för att förstå skillnaden mellan djur och människor, berättar Magnus Enquist, professor och föreståndare för Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.

I en del av studien prövades både fåglar och däggdjurs förmåga att känna igen enkla sekvenser. Djuren skulle skilja på i vilken ordning en grön och en röd lampa tändes, vilket visade sig vara väldigt svårt.

Både däggdjuren och fåglarna behövde tusentals försök innan de kunde lära sig att skilja på de enkla sekvenserna. Något som de flesta människor hade lärt sig omedelbart. 

– De begränsade förmågor vi fann hos andra djur kan förklaras av en enklare form av minne, ett minne som inte direkt hanterar sekventiell information utan bygger på minnesspår, berättar Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College.

Att kunna känna igen sekvenser krävs för många unikt mänskliga fenomen som språk, matematik och fia med knuff.

 

Referens: Ghirlanda, Lind & Enquist. "Memory for stimulus sequences: a divide between humans and other animals?". Publicerad 21 juni 2017 i The Royal Society. doi: 10.1098/rsos.161011