Om Stadsinspektionen

Stadsinspektionen är ett program om arkitektur och stadsplanering. Arkitekturkritikern Mark Isitt reser Sverige runt för att titta närmare på svenska städer.

Mark Isitt hissar och dissar, möter stadens invånare och ställer makthavare till svars – allt ur ett arkitektoniskt och stadsplaneringsmässigt perspektiv.

Programmet vill ge kunskap, väcka känslor och skapa en debatt kring arkitekturen som påverkar oss alla.

För att diskutera städernas arkitektur tar Mark Isitt hjälp av Inger Thede, arkitekt på Råå, söder om Helsingborg, och Rahel Belatchew, arkitekt i Stockholm.