Polisen har trappat upp jakten på svart arbetskraft

1:51 min

Förra året genomfördes drygt 1 000 arbetsplatskontroller, nästan tre gånger fler än under 2015, enligt ny statistik från polisen. Ökningen beror framför allt på att gränspolisen förra året utökade sin personalstyrka.

– Vi har fått en resursförstärkning under 2016 och den har lett till att vi har gjort fler kontroller, säger Per Löwenberg, ställföreträdande sektionschef vid den nationella gränspolisen. Han menar att ökningen till viss del också beror på att att rapporteringen har blivit bättre.

Förra året genomfördes totalt 1 089 arbetsplatskontroller, vilket var nästan tre gånger så många jämfört med året innan. De flesta av kontrollerna gjordes på hotell och restauranger och inom handelsbranschen.

Vid kontrollerna hittade polisen 232 personer från länder utanför EU som saknade uppehållstillstånd i Sverige. Inspektionerna ledde också till böter för arbetsgivarna på sammanlagt 225 000 kronor.

Sverige har skyldighet att göra den här sortens arbetsplatskontroller på grund av EU:s så kallade sanktionsdirektiv. Hittills har Sverige valt en stram tillämpning, vilket innebär att det måste finnas en konkret misstanke om illegal arbetskraft för att genomföra kontrollen.

Polisen genomför därför också oftast kontrollerna tillsammans med Skatteverket.

Men enligt ett förslag från regeringen med stöd i riksdagen kommer lagen nästa år ändras så att sanktionsdirektivet tillämpas mer strikt i Sverige.

Polisen kommer då få göra kontroller också utan brottsmisstanke efter en mer allmän bedömning av arbetsplatsen. Det kommer sannolikt att leda till kontroller inom fler branscher, enligt polisen.

Ett exempel är städbranschen, där det inte är lika lätt att att genom bokföringen hitta illegal arbetskraft, säger Per Löwenberg på gränspolisen.

– Det kommer bli fler branscher och fler typer av arbetsgivare, säger han.

Ni har ju fått krav från regeringen att trappa upp arbetet med att spåra upp personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Hur viktigt instrument är arbetsplatskontrollerna?

– Vi har ju annars något som vi kallar inre utlänningskontroller. Därutöver ser vi att arbetsplatskontrollerna är en metod som gör att vi anträffar en del personer som inte har rätt att vistas här, men framför allt anträffar vi arbetsgivare som inte följer spelreglerna.