Lagförslag ska stärka transpersoners rättigheter

2:07 min

Regeringen vill bland annat inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp för att de ska få ett fullgott skydd i lagen, enligt justitieministern.

– Därför att det här är en särskild utsatt grupp, som har varit utsatt länge, säger justitieminister Morgan Johansson.

Hets mot folkgrupp är ett av de brott som brukar benämnas som hatbrott. Den som hotar eller uttrycker förakt för en grupp människor på grund av till exempel hudfärg,  trosbekännelse eller sexuella läggning kan straffas med fängelse eller med böter.

Nu föreslår alltså regeringen i en lagrådsremiss att man i bestämmelserna lägger till "könsidentitet eller könsuttryck", för att på så sätt även rymma även transpersoner. Det rör bland annat de som inte identifierar sig med det kön de har fått sig tilldelat vid födseln.

Dessutom förselås att det skall bli olagligt att diskriminera transpersoner, genom ett tillägg i bestämmelsen om olaga diskriminering. Just transperoner har varit särskilt utsatta länge säger justitieminister Morgan Johansson.

– Från olika håll, men det man kanske tänker mest är från olika högerextrema rörelser, som ibland ger sig på homosexuella förstås, men också transpersoner, och det har varit viktigt att se till att markera att staten ser allvarligt på den typen av trakasserier.

Om hatpropaganda mot transpersoner också ska betraktas som hets mot folkgrupp är en fråga som har varit uppe till diskussion under lång tid. 2014 beslutade dåvarande alliansregeringen att se över lagstiftningen. Nuvarande regering hade som vallöfte att ändra lagen.

Eftersom det handlar om grundlagsändringar kan en ny lagstiftning börja gälla först efter nästa val, och regeringen förslår 1 januari 2019 .

Dessutom vill regeringen ta bort ordet ras ur viss lagstiftning redan från 1 juli nästa år säger justitieminister Morgan Johansson.

– Vi byter ut, där det finns ordet ras, byter vi i stället ut det till föreställningen om ras, och det är för att vi vill distansera oss från begreppet ras, som ju inte har något vetenskapligt belägg att man kan dela in människosläktet i raser, säger justitieminister Morgan Johansson.