Hälsokontroller via blodanalys växer snabbt

9:58 min

Flera svenska företag som erbjuder hälsokontroller via blodanalys har vuxit snabbt det senaste året. Två av dem, Werlabs och Blodkollen, har nyligen öppnat provtagningsställen i Karlstad.

Ett företag som expanderat snabbt är Werlabs. I deras hälsokontroll XL för 1395 kronor ingår till exempel prover för sköldkörtelrubbning, diabetes, blodbrist, njurfunktion, risk för hjärtsjukdom och mycket mer.

– De flesta av våra kunder mår inte bra, de är trötta och hängiga och det är därför de väljer att ta blodprov hos oss, för de undrar vad som är fel.

Det berättar Linnea Haggård som är läkare på Werlabs. På 12 månader har företaget vuxit från 5 till 30 anställda och sedan starten 2014 har de öppnat 120 provtagningsställen runt om i landet.

Linnea Haggård, som tidigare jobbat på Akademiska sjukhuset, tror att blodanalyserna fyller ett behov hos människor som den allmänna sjukvården inte mäktar med idag.

– Dagens sjukvård går på knäna på flera håll, och de har fullt upp med att ta hand om de som redan är sjuka, och därför tror jag att det finns en marknad, säger Linnea Haggård.

Men ett nålstick och du får reda på om du är sjuk eller frisk - är det så enkelt? Nej, säger Marina Tuutma som är distriktsläkarföreningens ordförande i Sverige:

– Det är helt meningslöst, det är bortkastade pengar. Det här är ju kommersiella företag som vill tjäna pengar. Det kan skapa onödig oro, och för vårdcentralerna kan det innebära merarbete, tror Marina Tuutma.

Hon menar att provsvaren i sig inte säger så mycket om personens hälsotillstånd:

– Det är ingen riktig hälsokontroll. Är du frisk eller sjuk kan man inte säga efter provet. Och det jag är mest orolig över är att det skapar en falsk trygghet.

Att många patienter efterfrågar blodprover av olika slag i förebyggande syfte, är något hon också märker av på den vårdcentral hon själv jobbar på:

– Vi har ett stort kontrollbehov, och det är naturligt att få rädsla. Och det måste jag erkänna att ibland tar jag prover bara för att lugna patienter, men då har jag gjort en helhetsbedömning.

Linnea Haggård på Werlabs menar däremot att det finns en hälsovinst att göra, för de som har råd:

– Mycket kan man ju se i blodprover, och dagens moderna människor är otroligt pålästa. Tekniken finns, och då tycker jag det är självklart att även den kunskapen ska få komma människor till del, säger Linnea Haggård.

En av alla de tusentals svenskar som bekostat en egen blodanalys hos ett privat hälsoföretag är Parisima Nilsson i Karlstad. Provsvaret visade att hon led av D-vitaminbrist.

– Jag var trött, övertrött, och kände mig sjuk. Men läkare på vårdcentralerna är tyvärr väldigt snåla med att ta blodprover, tycker hon.

Vad säger då forskningen om nyttan att kontrollera människors hälsa SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, undersökte effekten av generella hälsokontroller år 2013 och dömde ut dem som meningslösa. Men sedan dess har pendeln svängt, berättar Mai-Lis Hellenius, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet, som granskade SBU:s rapport.

– Den byggde på studier av äldre datum. Nu har det kommit ny, svensk forskning som visar att riktade hälsokontroller med efterföljande samtal och en ordentlig uppföljning, det har faktiskt effekt på både livsstil och livslängd. Så här sker nu en attitydförändring, säger Mai-Lis Hellenius.

Allt fler landsting, som till exempel Västerbotten och Västmanland, satsar därför på allmänna hälsokontroller av människor mitt i livet. Men om man hör till ett landsting som inte erbjuder hälsokontroller, tycker Mai-Lis Hellenius ändå inte att blodanalys är ett alternativ. Det viktigaste att kontrollera, menar hon, är vikt, midjemått och blodtryck:

– Det måste vara relevant det man undersöker. Att bara nappa på att ta ett blodprov är inget vi rekommenderar.

Håller hälsa på att bli en konsumtionsvara, där vi blir hälsokonsumenter snarare än patienter?

– Ja det är en bra fråga, och trots att jag brinner för hälsa så ser jag att det finns en fara i det här.