Tim nekas personlig assistans

2:45 min

Tim Hellström i Falkenberg som har flera handikapp sen födseln hade fram till nyligen personlig assistans nästan 70 timmar i veckan. Nu står han utan.

Tim Hellström i Falkenberg som har flera handikapp sen födseln hade fram till nyligen personlig assistans nästan 70 timmar i veckan. Men idag tycker varken Försäkringskassan eller kommunen att han behöver den här hjälpen. Nu står han utan. 

Nästan åtta av tio hallänningar som ansökte om personlig assistans hos Försäkringskassan förra året nekades. Det är den högsta andelen avslag på ansökningar på flera år.

En vecka innan Tim föddes fick mamma Merja Paloposki höra att han troligtvis inte hade någon hjärna. Men han föddes med vattenskalle, han har bland annat adhd, autism, och utvecklingsförsening. Och han har svårt att uttrycka sig vilket gör att han brukar få kraftiga utbrott.

– Jag brukar säga att han alltid hamnar mellan två stolar. Han är duktig på vissa saker och mindre duktig på andra vilket gör att det ställer till problem, säger Merja Paloposki.

Falkenbergs kommun ansåg fram tills nyligen att Tim, som nu är 24 år, har ett stort behov av hjälp i form av personlig assistans efter att Försäkringskassan tidigare nekat honom hjälpen. Han har haft assistans 60 timmar i veckan vilket förra året höjdes till 67 timmar för att i år helt och hållet tas bort.

– Det är ju inte så att det har hänt något revolutionerande på ett år, säger Merja Paloposki.

Det är Försäkringskassan och kommunerna som bestämmer vem som har rätt till personlig assistans och det är också de som sen betalar för hjälpen. Båda lutar sig mot Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tim är inte ensam om att bli av med sin personliga assistans. Siffror från Försäkringskassan, som ska ha hand om de mest störst behov, visar att det är en allt större andel av dem som söker som får avslag.

Förra året fick drygt två av tio här i Halland rätt till assistansersättning vilket går att jämföra med tio år tidigare då andelen var nästan omvänd – då nekades istället lite drygt två av tio.

Tim hänvisas liksom flera av dem som nekas att söka annan hjälp - som då styrs av en annan lag socialtjänstlagen. Men där är valfriheten inte lika stor, vilket oroar mamma Merja Paloposki. 

– Man ska ha en frihet även om man har funktionshinder, säger hon.