Vapenvila i östra Ukraina över sommaren

1:19 min

I kriget i östra Ukraina har de stridande parterna nu enats om en ny vapenvila som ska vara hela sommaren. Men förhoppningarna om att den ska hålla är ganska små.

Vapenvilan är tänkt att inledas nu på lördag och den ska vara i kraft till den sista augusti. Syftet är bland annat att se till att skördearbetet ska kunna genomföras i säkerhet i stridsområdet under tiden.

Både den ukrainska armén och de Moskvaunderstödda separatisterna har lovat att de ska ställa in alla krigshandlingar.

Det här är långt ifrån första gången som det proklameras vapenvila i kriget och vid samtliga tillfällen tidigare har det inte dröjt länge innan striderna satt igång igen. Så därför är sannolikheten begränsad för att den ska hålla någon längre tid den här gången.

Men varje avbrott i skjutandet, långt eller kort, innebär naturligtvis en stor lättnad för dem som bor i stridsområdet, på bägge sidor om fronten.
Kriget i östra Ukraina har nu pågått i drygt tre år och fler än 10 000 människor har dödats.

Det så kallade Minskavtalet som skulle få slut på kriget har inte fungerat men de stridshandlingar som förekommer har ändå varit av begränsad omfattning; inga större offensiver har genomförts och frontlinjen är på det hela taget oförändrad.

Den senaste månaden har dock kriget åter igen intensifierats – möjligtvis blir det ett slut på det från och med lördag.