Flera reaktioner på nya lagar kring svensk vapenexport

1:16 min

Regeringen och de borgerliga partierna är nu överens om till nya regler för svensk vapenexport, som innebär att export till diktaturer försvåras och att större hänsyn ska tas till kränkningar av mänskliga rättigheter vid beslut om export. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Sofia Damm är nöjd med förslaget.

Enligt en ny lagrådsremiss så införs nu ett nytt demokratikriterium som innebär att ifall det förekommer "grava brister i den demokratiska statusen" så utgör det hinder för export av svenska vapen.

– Absolut ett steg framåt att det blir en skärpning av exportkontrollerna av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, säger Sofia Damm.

Formuleringen finns kvar från utredningen trots att många remissinstanser var kritiska. De som vill minska vapenexporten menade att den inte innebar tillräckligt starkt hinder för export till diktaturer, medan organisationer på andra kanten ansåg att regeln var otydlig och hotade export.

Nu får exempelvis inspektionen för strategiska produkter och viss fall regeringen göra en bedömning av vilka länder som ska vara möjliga att exportera till. Kristdemokraternas Sofia Damm.

– Det är klart det kommer bli en helhetsbedömning, men vår bedömning är att länder som begår allvarliga kränkningar mot sin egen och andras befolkning ska inte längre kunna få vapen från oss.

Du hade velat ha en tydligare skrivning?
– Ja, i Kristdemokraternas principprogram så skulle det inte vara möjligt att exportera till diktaturer överhuvudtaget. Vi hade velat se ett absolut förbud, säger Sofia Damm.

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson för Moderaterna, säger att för näringslivet är det viktigaste att få till stabila och långsiktiga villkor för att garantera svensk vapenexport. 

– Det här är en fråga man inte ska riva och slita i. Nu finns ett regelverk som förhoppningsvis blir lagstiftning och då är det också en tydlig signal till näringslivet att det fortfarande är möjligt med vapenexport. Det är det viktigaste för näringslivet att veta vad som gäller över tid, säger Hans Wallmark.

Hur nöjda är Moderaterna med förslaget?
– Det är en kompromiss, det ska man erkänna. Men för oss har det varit viktigt att värna en stark svensk försvarsförmåga, och därmed också en svensk försvarsindustri.

På pressträffen medverkade Morgan Johansson (S), Justitie- och migrationsminister.

Vad betyder den här formuleringen i praktiken?
– Det är en praxis man får utveckla efter hand. Olika länder har olika system och kan befinna sig på olika delar av skalan. Det här måste vi ta ställning till i de enskilda fallen. Grava brister kan handla om allvarliga inskränkningar kring yttrandefrihet, eller kränkningar mot mänskliga rättigheter. Det kan handla om fackliga rättigheter och en lång rad frågor. Den myndighet som ska avgöra detta kommer behöva uppdatera sin statsvetarkompetensens, säger Morgan Johansson.

När KEX-utredningen föreslog ett demokratikriterium fick det kritik av många remissinstanser. Varför lägger ni ändå fram det?
– Det fanns kritik. Dels industrin som menade att detta innebär stora insänkningar på möjligheten att exportera. Den andra kom från de som jobbar med demokratifrågor i andra lände och menade att detta inte var tillräckligt långtgående. Detta är en medelväg, säger Morgan Johansson.

På pressträffen medverkade även Isabella Lövin (MP) vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Vad tycker du om att det införs ett demokratikriterium. Vad tycker du om det?
– Mycket bra, jag är väldigt stolt över att Sverige som första land inför detta, säger Isabella Lövin.

Vad betyder kriteriet i praktiken?
– Finns det grava brister är det ett hinder för vapenexport.

Hur många affärer kommer stoppas på grund av detta?
– Svårt att sia om.