Bigård i Hejde drabbad av yngelröta

Ett utbrott av den smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i en bigård i Hejde på Gotland meddelar länsstyrelsen.

Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Varifrån sjukdomen kommer är oklart, bakteriernas sporer kan överleva i flera år och sprids genom att smittade byn flyger fel, men den kan också föras vidare genom smittade vildbin.