Svenskarnas kulturvanor kartlagda

2:27 min

 Trots att den statliga kulturpolitiken i mer än 40 år haft som uttalat mål att alla ska kunna delta i kulturlivet oavsett sådant som boendeort, kön, ålder och utbildning så påverkar den sortens faktorer hur och i vilken utsträckning svenskarna utövar och tar del av kultur. Det visar årets kulturvanerapport från Myndigheten för kulturanalys.

De tre mest populära kulturaktiviteterna bland svenskar mellan 16 och 85 år är lyssna på musik, se på film och läsa bok. Bland de mindre populära aktiviteterna finns gå på dansföreställning eller opera.

Årets kulturvaneundersökning från Myndigheten för kulturanalys fokuserar särskilt på vilken betydelse de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna har för kulturutövande och kulturkonsumtion, och det är just det som kallas för "traditionell kultur", som dans och opera, som i högst grad påverkas av faktorer som utbildning och social härkomst.

Det har dock mindre inverkan på populärkultur som musik och bio, som istället domineras av en yngre publik.

Rapporten visar också att yngre överlag är mer kulturaktiva än äldre och att kvinnor är mer kulturaktiva än män, som bara är mer aktiva när det kommer till att spela tv- och datorspel eller besöka fornminnen.

Kulturnytt frågade Anitha, Rosanna och Antonio vilka kulturaktiviteter de oftast tar del av.

– Det blir alltför sällan, men det jag gör mest är att gå på teater tillsammans med vänner som jag känt länge, säger Anitha.

– Jag skulle nog säga musik, både i form av lyssna på musik och gå på konserter, men också film och tv-serier, säger Rosanna.

– Det är nog att jag går ut och festar, lyssnar på musik, går på festivaler ibland, säger Antonio.

Personer med eftergymnasial utbildning utövar egen kultur i högre utsträckning än de utan, men vad gäller inkomst är det de med lägre inkomst som utövar mest.

Två teman som enligt rapporten bör diskuteras vidare är hur skillnaderna mellan landsbygd och stad, där kulturaktiviteten är högre, kan överbryggas, och vilken roll skola och utbildning har för allas möjlighet att delta i kulturlivet.

Vilken kulturaktivitet skulle du säga att du tar minst del av?

– Det får nog bli läsa böcker, jag har tyvärr inte lika mycket tid för det, säger Rosanna.

– Kanske gå på matmässor, och opera, säger Antonio.

Varför gör du inte det?

– Opera är typ motsatsen till det jag gillar att lyssna på. Jag gillar hiphop. Jag associerar mig inte med den typen av kultur, fortsätter han.

Rapportens resultat är baserat på en undersökning från SOM-institutet som genomfördes hösten 2015.

De mest populära kulturaktiviteterna*

1 Lyssna på musik
2 Se på film
3 Läsa bok
4 Fotografera/filma
5 Spela datorspel/tv-spel
6 Handarbete/hantverk
7 Delta i studiecirkel/kursverksamhet
8 Sjunga i kör eller spela musikinstrument
9 Skriva dagbok/poesi
10 Besöka bibliotek

De minst populära kulturaktiviteterna*

1 Gå på rockkonsert/popkonsert
2 Gå på balett/dansföreställning
3 Gå på klassisk konsert/opera
4 Spela teater/delta i lajv
5 Gå på konstutställning
6 Gå på teater
7 Besöka fornminne
8 Gå på museum
9 Gå på hemslöjdsmarknad/-utställning
10 Gå på konsert

* Baserat på hur stor andel som säger sig ha deltagit någon gång i
veckan under de senaste 12 månaderna.