Ingen lag på cykelhjälm för vuxna

1:26 min

För drygt tio år sedan, år 2005, införde Sverige en cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet döda och svårt skadade cyklister. Men att införa en motsvarande lag för vuxna är inte aktuellt.

En av organisationerna som driver frågan om en cykelhjälmslag för vuxna är NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Deras egna studier har visat att unga som kommer upp i tonåren slutar att använda hjälm för att de tycker sig ha blivit vuxna och därför inte anser sig behöva hjälm längre.

Därför vill man att det införs hjälmtvång även för vuxna, säger Marie Nordén generalsekreterare vid NTF.

– En av orsakerna till att vi tycker att det är viktigt med en lag även för vuxna är att vi märker i våra undersökningar att när barn fyller 13 år då minskar cykelhjälmsanvändningen radikalt.

Trafikverket är inte främmande för att det införs hjälmtvång även för vuxna, eftersom cyklandet som ökat också lett till fler kollisioner och allvarliga olyckor. Vid enstaka tillfällen har kollisioner också haft en dödlig utgång för cyklister.

Och en hjälm är alltid bra för oskyddade cyklisten, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som hänvisar till att det slutliga beslutet är ett politiskt beslut om en lagstiftning om hjälmtvång för vuxna ska införas.

– Det är klart att det är viktigt att det finns en acceptans för att använda hjälm. Men i grunden är det här en politisk fråga om det ska införas en lagändring om hjälmtvång för vuxna, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

- Vi har sagt att det är otroligt viktigt att öka andelen hjälm annars kommer det blir svårt, fortsätter Lena Erixon.

– Men det är inte bara hjälm det handlar om för att minska skador bland  cyklister. Det är också andra saker som orsakar skador för cyklister, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.