Allvarligt fel i Ringhals

Kärnkraftverket i Ringhals drabbades på onsdagskvällen av ett allvarligt elfel. Felet hade kunnat leda till att kylningen av kärnreaktorn inte fungerat normalt.
Ett överbelastningsskydd på reaktorn Ringhals 2 var felaktigt inställt, och utlöstes därför för tidigt. Felet kunde nu snabbt åtgärdas, men kärnkraftsinspektionen ser allvarligt på det inträffade. Händelsen graderas som en tvåa på en sjugradig skala, där sju står för det värsta scenariot.