Kvinnor dominerar styret i kommunerna

1:40 min

Sveriges kommuner styrs allt mer av kvinnor. Två tredjedelar av höga kommunala tjänstemännen och chefer är numera kvinnor, visar en ännu opublicerad studie vid Göteborgs universitet.

På de lite lägre chefsnivåerna är kvinnodominansen ännu större och forskaren Vicki Johansson menar att kommunerna börjar bli enkönade organisationer.

– Går man ner på professionsnivå så är det ännu mer enkönat, där är det nästan bara kvinnor. Om utvecklingen fortsätter i säg tio år så kommer det bara vara kvinnor som jobbar i kommunerna, säger Vicki Johansson.

Studien omfattar 50 svenska kommuner och är en uppföljning av en undersökning som gjordes 1980. Då var bara en fjärdedel av de höga kommuntjänstemännen kvinnor.

I dag utgör kvinnorna 66 procent av de höga tjänstemännen. Störst är kvinnodominansen inom social sektor, men även inom teknisk förvaltning, en traditionellt manlig domän, blir de kvinnliga cheferna allt fler.

Lotta Karlsson Andersson är förvaltningschef och programdirektör i Örebro kommun. Hon berättar att kommundirektörens ledningsgrupp i Örebro består av åtta kvinnor och två män.

Är det åtta vita medelålders medelklasskvinnor?

– Ja, så ser det ut.

Hur påverkar det mötena?

– Klar att det påverkar att man har enkönade arbetsplatser. Men man kan ju inte neka bra sökanden på grund av kön, säger Lotta Karlsson Andersson.