Ungerska organisationer tänker trotsa ny lag

2:24 min

I Ungern börjar i dag en ny kontroversiell lag gälla som kräver av ickestatliga organisationer som får pengar från utlandet att registrera sig som "utlandsfinansierade".

Ungerns regering säger att lagen är till för att öka insynen i de här organisationerna men kritiker menar att det verkliga syftet är att svartmåla och misstänkliggöra deras verksamhet. Flera av de utpekade organisationerna tänker nu trotsa den nya lagen.

– Vi tänker inte följa en lag som enligt vår mening är olaglig och som strider mot Ungerns grundlag och mot föreningsfriheten, säger Márta Pardavi, vice ordförande för den ungerska Helsingforskommittén som de senaste 28 åren försvarat mänskliga rättigheter i Ungern. Bland annat ger man juridisk hjälp åt flyktingar och migranter i landet.

Precis som många ickestatliga organisationer i Ungern lever de bland annat på bidrag från andra länder. Enligt den nya lagen måste de, från och med i dag, registrera sig som "utlandsfinansierade". Informationen ska framgå i alla sammanhang, på alla publikationer och pressmeddelande. Trots att samma information redan finns redovisad på nätet.

Kritiker har jämfört den nya lagen med den några år gamla ryska lagen som kräver av liknande organisationer att registrera sig som "utländska agenter".

– Det handlar om att stigmatisera och demonisera vårt arbete, säger Márta Pardavi, och få det att se ut som om vi tjänar någon annans intressen.

Precis som flera ryska organisationer tidigare gjort tänker nu bland annat den ungerska Helsingforskommittén driva frågan till domstol.

Enligt den nya lagen riskerar de organisationer som inte registrerar sig att straffas med böter och i sista hand nedläggning av verksamheten.

Kritik mot lagen har kommit från bland annat Europaparlamentet och från Europarådets lagexperter i den så kallade Venedigkommissionen. Ungerns regering under ledning av premiärminister Viktor Orbán hävdar att lagen är till för att öka insynen i de här organisationerna.

I en radiointervju nyligen sa premiärminister Orbán att det för en vanlig ungrare är citat "obegripligt hur någon som inte skäms för att ta emot pengar skäms för att redovisa det", slut citat.

Men enligt Márta Pardavi på ungerska Helsingforskommittén är den nya lagen bara ett led i en utveckling där Ungern under den nuvarande regeringen går allt längre bort från EU:s principer och lagar.