Ny kurs för lärare ska hjälpa särbegåvade barn

1:19 min

Särbegåvade barn, alltså barn med högt IQ, som inte får den stimulans de behöver i skolan, kan bland annat bli stökiga och även få depressioner.

 Därför startar nu en kurs för lärare i Uppsala, och deltagarna ska bli bättre på att möta särskilt begåvade elever: 
– Vår ansats i alla fall, är att ge lärarna verktyg för att med en säkrare hand och från en säkrare position våga att individanpassa undervisningen mer.

Det säger psykolog Paulina Rodriguez Milovic om den nya kurs på Blåsenhus som håller tillsammans med lärare Anna Arvsten och Mensas Gifted Children Program.

– Det här klassrumsfältet som dras isär beroende på hur mycket elever vill stimuleras eller förmår stimuleras, hur mycket de förstår till en början, och repititioner de måste ha av en instruktion exempelvis, det är varierande från elev till elev.

Till exempel funkar inte helklassundervisning i alla lägen utan lärarna måste ge flera olika uppgifter som utmanar respektive elev.

– Och nu är det inte heller syftet att vi ska lära ut en särskild metod. Det är inte så att de ska göra samma sak, utan därför har vi det här workshop-baserade sättet. Att man faktiskt får idéer om hur man kan lägga upp det och sen är meningen att man integrerar det med sitt eget sätt att undervisa.