Hållbart fångad Hjälmargös efterfrågad i Europa

1:05 min

Högre krav på hållbarhet har lett till ett jämnare fiske av gös på Hjälmaren. Enligt fiskaren Hans Johansson är efterfrågan på certifierad gös stor.

 – Certifieringen är en fjäder i hatten, absolut, eftersom den certifierade gösen är efterfrågad på den Europeiska marknaden, säger yrkesfiskaren Hans Johansson. 

Hans Johansson är tredje generationens fiskare ute på Göksholmen. Han märker av en ökad miljömedvetenhet på marknaden.

– Vissa butikskedjor handlar i princip bara med certifierad fisk.

Att fisket av gös i Hjälmaren är certifierat som ett hållbart fiske innebär att det håller en viss standard, exempelvis att det är välskött och att gösen inte riskerar att bli utfiskad.

Hans Johansson menar att kvalitetsmärkningen även gör att marknaden utanför Sverige går att förlita sig på bättre än tidigare. Han tycker också att de krav som kommer med certifieringen är rimliga och inte utgör någon belastning för fisket.

Något som också haft stor betydelse för det hållbara fisket skedde redan 2001. Då höjdes nämligen minimåttet för gösen från 40 till 45 cm, vilket i ett längre perspektiv resulterar i att det blir mer fisk i Hjälmaren. Det innebär i sin tur en mer hållbar framtid som fiskare.

– Det är ett säkrare fiske, och det gör ju det att man törs utveckla fisket och satsa på yrket.