Färre behöver socialhjälp i Malmö

1:58 min

För första gången sedan 2008 har antalet hushåll i Malmö som får försörjningsstöd minskat. Fler socialsekreterare är en av förklaringarna.

Det är nästan en tiondel av Malmöborna som behöver ekonomisk hjälp från kommunen, vilket är en hög siffra jämfört med resten av landet. Sedan 2014 har kommunen satsat på att anställa fler socialsekreterare för att de ska ha mer tid att jobba med dem som söker hjälp. 

– Har du 90 hushåll per tjänst så har du ju inte möjlighet att göra det här fördjupade arbetet. Man räcker inte till, säger Maria Zinat-Bakhsh Popoola, avdelningschef för socialtjänst Väster i Malmö.  

Enligt henne har varje socialsekreterare nu ansvar för mellan 50 och 60 hushåll, vilket ger dem mer tid. Förra året minskade för första gången sedan år 2008 antalet hushåll som fick försörjningsstöd. Det var 16 092 hushåll som fick hjälp, vilket var två procent färre än under 2015. Bland barnfamiljer var minskningen tre procent.

– Det är en prioriterad grupp. Ju längre tid du befinner dig inom ekonomiskt bistånd, desto större blir konsekvenserna för barnen, säger Maria Zinat-Bakhsh Popoola.  

Hittills i år har minskningen fortsatt. Men trots minskningen har inte kostnaderna för försörjningsstödet gått ner. Under 2016 ökade de istället något, med en procent eftersom riksnormen för försörjningsstödet har höjts. 

Förutom att socialsekreterare har fått mer tid är en stor förklaring också att fler Malmöbor kan försörja sig själva. Arbetsmarknaden är bättre, a-kassan, underhållsstödet och föräldrapenningen har höjts och den bortre gränsen i sjukersättningen har tagits bort. 

Bilden är dock inte entydig. Samtidigt som färre behöver hjälp är det också fler som behöver hjälp under lång tid, i två år eller mer. Det finns också risk för att fler faktiskt kommer att behöva hjälp framöver.

Om nyanlända flyktingar som har flyttat till Malmö inte kan försörja sig själva när deras statliga etableringsersättning tar slut efter två år kan de behöva hjälp från kommunen.   

– Visst står vi inför en utmaning, men vi är bättre rustade att handskas med det idag och vi tycker att det är viktigt att jobba på det sociala arbetet inom ekonomiskt bistånd, det är bara så man kan nå förändringar, säger Maria Zinat-Bakhsh Popoola.