Vård

Nu kan du få diagnos av en app

1:46 min

Utvecklingen av artificiell intelligens går snabbt inom vården. Nu finns minst tre konkurrerande appar till smartmobilen där den som är sjuk kan skriva in sina symptom och få förslag på diagnoser.

Apparna rekommenderar sedan vila eller att söka vård.

– Vi vill hjälpa alla människor på jorden att få rätt diagnos och bli vårdens svar på Spotify, säger utvecklingschefen Martin Hirsch på tyska appen Ada som ännu bara finns i engelskspråkig version.

Babylon och Your.MD är två konkurrent-appar som också använder artificiell intelligens för att ge folk som känner sig sjuka koll på vad de lider av och om de behöver vård eller inte.

40 läkare har programmerat in fakta om tusentals olika sjukdomar under sju år innan appen släpptes på marknaden i år. Eftersom det ännu så länge bara är doktorer som får ställa diagnoser påpekar appen noga att de olika sjukdomsalternativ som den föreslår med olika sannolikhetsvärden efter att ha ställt många frågor, måste bekräftas av en doktor.

Appen kan inte se patientens kroppspråk, men istället kan den få tillgång till hela ens arvsmassa i en databas, eller alla hälsomätvärden från ens smartklocka enligt Martin Hirsch.

Och så kan den också hålla koll på tusentals mycket ovanliga sjukdomar som de flesta läkare aldrig stöter på under hela sin karriär.

Max Gordon är biträdande överläkare i ortopedi och forskar på Karolinska institutet i hur artificiell intelligens kan läsa röntgensvar. Han har testat två av de nya apparna och även om han ser en del svagheter med dem, så är han positiv till att hans patienter använder dem.

– Jag tycker att all information man själv kan tillskansa sig är bra i de här sammanhangen. Det finns ingen fara i att göra det och jag tror att de här apparna är väl gjorda för att ge information och vara balanserade med risker, säger Max Gordon.