Försvunna fartyget lokaliserat

Det svenskägda fartyget Alnar återfanns på torsdagen och ligger nu utanför Togo i Västafrika.
Fartyget har varit försvunnet sedan i måndags och uppges ha ett par hundra människor ombord under svåra umbäranden. Det rör sig troligen om flyktingar. Svenska Sjöfartsverket anser att fartyget är sjöodugligt och har skickat en inspektör till Västafrika. Dessutom har FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, begärt att få komma ombord på fartyget.